in Idrett & fysisk aktivitet, Tema

På min mentale treningsplan: Resiliens

Hvordan stå stødigere i motgang og kriser? Tips: Tren på din mentale robusthet — resiliens.

Les mer