01

Individuelle samtaler

Mentale muskler trenger å styrkes og vedlikeholdes like mye som fysiske muskler. Hvilke du trenger å styrke, er så forskjellig. Derfor tilpasser jeg samtalene individuelt. Mental trening er ingen quick fix, men et resultat av systematisk jobbing over tid. Derfor jobber jeg med prosesser, og tilbyr samtalepakker á 5 og 10 timer. Nytt av året er minipakker på 3 timer og en selvstendig kartleggings-/introsamtale på 90 minutter. Med disse nye tjenestene får du en fin kickstart på din prosess. Mental trening er hjelp til selvhjelp — noe du kan få stor nytte av på alle områder av livet. 

Samtalene gjøres online, med mindre annet er avtalt. De kan også gjennomføres face to face i Oslo, såfremt coronasituasjonen tillater det. 

02

Kurs, Webinar & Foredrag

Tryggere og mer robust, hvordan ta ut det beste i deg selv, puste i en stressfylt hverdag, våge å ta mer plass, prestere under press og være mer tilstedeværelse. Mental trening er etter min mening den beste gaven du kan gi deg selv/dine medarbeidere i år. Jeg tilbyr kurs/foredrag og webinarer med ulike temaer, og skreddersyr også for bedrifter. Nytt av året er Redaktør i eget liv, et webinar som også holdes som foredrag. Se beskrivelse nedenfor.

INTRO TIL MENTAL TRENING

KOM I GANG med mental trening — stå stødigere . En introduksjon til de viktigste mentale ferdighetene og teknikkene. Selvtillit, motivasjon, fokus, spenningsregulering og viljestyrke. (Kurs/webinar/foredrag)

best på selvledelse!

Selvledelse er avgjørende i den nye, hybride arbeidshverdagen. Hvordan få til en mer effektiv arbeidflyt? Hvordan jobbe mer strukturert, målrettet og selvstendig? Hvordan skape en hverdag med god balanse og mindre negativt stress? Dette er temaer på dette webinaret/foredraget.

REDAKTØR I EGET LIV

Har tidligere holdt dette webinaret/foredraget for journaliststudenter, og fått svært god respons. Det handler om hvordan bli sjef i eget liv gjennom å bli mer bevisst hvordan du forteller historiene om deg selv. Viktge byggesteiner i historiene dine, er ordene du bruker. Fokus på selvtillit, storytelling og indre dialog. Jeg forteller om min egen personlige reise til større trygghet, og gir deg mine viktigste nøkler.

Neste webinar planlegges medio januar 2022.

Ønsker du å bestille en av mine tjenester? Fyll ut skjemaet, så bekrefter jeg din bestilling på e-post. Det kan du også gjøre om du ønsker mer info om priser og tjenester.