Hvilke selvhjelpsbøker trenger vi nå?

Ja, grunnen til at jeg spør, er at jeg er med i en sak på motenettstedet Melk & Honning om akkurat dette.