Lederutvikling i nord

Altså, kan en drive utvikling under mer optimale forhold?!