Oh, the places you go

OVERGANGER & NYE KAPITLER: Ja, jeg ble litt vemodig og høytidsstemt da Ionas, sønnen min for noen år siden ble konfirmert. Jeg ga ham et dikt. Det blandet seg på merkelig vis med dette gamle bildet.

Oh, the places you go Read More »