Sad woman finding hope and strength.

Nettkurs: Slik får du bedre selvtillit!

Tror du nok på dine egne evner og ferdigheter? Nettkurset Slik får du bedre selvtillit er for deg som ønsker å styrke troen på deg selv. Det er utviklet i samarbeid med Videocation.no og består av 27 korte moduler du kan se overalt — på trikken, bussen, jobben, solsenga eller i sofaen. I kurset lærer du de viktigste teknikkene du kan bruke i din hverdag.

Selvtillit er en mental muskel vi trenger for å ha det bra i livet, takle utfordringer og forfølge egne mål og drømmer. Der selvtillit handler om å tro på evnene og ferdighetene dine, handler selvfølelse om å tro på deg selv og din egenverdi uavhengig av hva du kan og presterer. Nettkurset tar for seg begge deler.

Det var ikke tilfeldig at det ble akkurat selvtillit og selvfølelse som skulle bli mine aller første nettkurstemaer. Helt siden jeg var liten har jeg slitt med en streng indre kritiker som gjorde livet surt for meg. Jeg kan ha hatt god selvtillit på mange områder, men selvfølelsen, som er en mer dypereliggende indre muskel, har gjennomgående vært ganske lav. Det paradoksale er at da jeg begynte å akseptere disse sårbarhetene i meg selv, ble den indre kritikeren sakte, men sikkert mindre streng. Jeg lærte meg til å innta en annen holdning til meg selv. Dette er noe jeg stadig vekk må jobbe med, for det sitter så dypt.

Det å endre fastlagte tankemønstre krever ofte tid og tålmodighet — det fins ingen quick fix. Et godt sted å starte, er  å være nysgjerrig på deg selv: I hvilke situasjoner føler jeg meg usikker og utrygg? Hva sier jeg til meg selv i de situasjonene? Hvordan påvirker det handlingene mine? Når du blir bedre kjent med deg selv, kan du bedre ivareta behovene dine.

Ofte kan vi bebreide oss selv for at vi har denne indre kritikeren. «Nei, nå kommer den igjen!» Men saken er at vi trenger en indre kritiker som kan hjelpe oss med å kvalitetssikre og korrigere oppgaver og gjøremål. På den måten unngår vi slurv og unødvendige feil. Egentlig er den der for å beskytte oss mot farer. Dersom den indre kritikeren blir i overkant kritisk, er et tips å ikke møte den med motstand, men akseptere at den kommer. Så kan du heller trene på å ikke gi den oppmerksomhet.

Vil du lære mer om dette? Sjekk ut nettkurset Slik får du bedre selvtillit.