A93BB02F-C754-40A8-A603-099285B030BE-1024x724

På min mentale treningsplan: Resiliens

Hvordan stå stødigere i motgang og kriser? Tips: Tren på din mentale robusthet — resiliens.

Jeg så et nyhetsinnslag på tv nylig med en representant for Den norske Kirke. Under koronakrisen har de i likhet med alle oss andre vært nødt til å tenke nytt. Nye digitale løsninger. Overføring av gudstjenester. Det har vært svært vellykket. Nå åpner de opp de fysiske kirkerommene igjen, men som representanten sa: «Vi tar med oss de erfaringene vi har gjort oss i denne krisen og fortsetter ikke som før selv om vi åpner igjen.»

Du er mentalt robust når du er fleksibel og evner å se muligheter når du møter motgang. En psykologisk term er resiliens, motstandskraft — vår evne til å takle stress og kriser på en god måte. En fersk sak publisert på psykologisk.no stiller spørsmålet: Hvorfor er det sånn at noen tåler kriser bedre enn andre? Bakgrunnen er en pågående internasjonal studie om hva som gjør noen mer mentalt motstandsdyktige mot de psykologiske belastningene som kroronaviruset har gitt. Hensikten er å finne frem til hvordan man kan motvirke negativt stress i forbindelse med denne type kriser.

LES OGSÅ: Mentale ferdigheter du trenger nå

Slik bygger du resiliens

Foreløpige resultater basert på 5000 deltakere, viser at svaret kan ligge i det de kaller for mild optimisme: Det å se positive muligheter i de utfordringene du møter. Sosial distansering gir for eksempel mulighet for selvrefleksjon, om du ser positivt på det. Men, understrekes det: Du må ikke være FOR optimistisk, heller realistisk. Er du for optimistisk, får du bare urealistiske forventninger.

Du utvikler resiliens i møte med påkjenninger. Derfor er det jo noe i uttrykket: Av motgang blir man sterkere. Vi skal ikke fornekte motgang når den kommer, men det er lov å se etter muligheter. Det er et mindset. Et yndlingssitat av den avdøde basketballstjernen Kobe Bryant jeg ofte trekker frem: «Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.»

______________________________
Lyst til å lære mer om resiliens og bli mer mentalt robust? Send meg en e-post på hilde.beate.berg@gmail.com. Resiliens er en mental ferdighet som kan trenes opp. 
.