Da blir det ledertrening ved hjelp av innovativ teknologi på meg fremover! Glad for å ha inngått samarbeid med Leadership Weekly som assosiert ledertrener og coach. 

Jeg fortsetter som selvstendig mental trener for næringsliv, idrett og privat, men med dette samarbeidet får jeg tilgang på et skikkelig kinderegg: jobbe sammen med dyktige folk med lang fartstid innen ledelse og HR, jeg får møte enda flere spennende kunder og ikke minst ta i bruk et unikt ledertreningsverktøy.

Fremtidens lederutvikling

Kort fortalt handler det om å styrke bedrifters resultater gjennom å utvikle ledernes ferdigheter, gjøre dem bevisst på egen atferd og hjelpe dem til å etablere nye vaner for ledelse og fremgang i sin hverdag. Det som gjør dette ekstra spennende, er at ved å ta i bruk smarte digitale løsninger i kombinasjon med interne møter i bedriften, får man integrert treningen direkte i ledernes hverdag. Dette gjøres på mer kontinuerlig basis enn ved tradisjonell lederutvikling, der man man kanskje møtes på noen enkeltsamlinger utenfor bedriften. Gjennom integrerte, evidensbaserte metoder, får man kort vei fra trening til praksis, som effektivt styrker ledernes prestasjoner.

Kontinuerlig trening

Atferdsendring og etablering av nye vaner krever et kontinuerlig og systematisk fokus over tid skal du oppnå best effekt. Ønsker du å optimalisere ditt potensiale som leder, er ikke det et quick fix som skjer på en ledersamling eller to. I konseptet til Leadership Weekly får bedriftene styrket sin kultur for kontinuerlig forbedring gjennom systematisk og målrettet feedback og involvering av medarbeiderne rundt den enkelte leder. Kort fortalt!

Interessert i å høre mer om dette? Ta kontakt på e-post: hilde@leadershipweekly.com.

Foto: @marikafoto