Påsken er som en knallgrønn startstrek, synes jeg! Men før jeg går bort til streken gjør jeg dette.

Det blir litt sånn som nyttår: Et naturlig sted for meg å restarte. Jeg jobber for meg selv og er helt avhengig av min egen fremdrift. Hvor skal jeg ha fokuset fremover? Hvorfor? Hva er viktigst? Hva skal jeg prioritere? Før startskuddet går, tegner jeg rett og slett et tre. Høres kanskje banalt ut, men det funker!

Step 1: Definer røttene

Ikke alltid jeg trenger det, men denne gangen har jeg gått litt grundig til verks. Jeg har startet der jeg veldig ofte starter en mentaltreningsprosess: Med fundamentet. Det utgjør røttene i treet og består bl.a. av verdiene mine. Verdier sier noe om hvem jeg er og hva som er viktig for meg – eller rettere: Hva som er viktigst. De utgjør det jeg verdsetter mest – det som gir mening for meg. Og når det jeg gjør springer ut fra det jeg verdsetter, gir det meg ekstra drive og fart fremover.

Verdier er helt grunnleggende og ikke noe jeg skifter ut hvert kvartal. Men de danner også et hierarki, der noen er mer situasjonsbestemte ut fra der jeg måtte være i livet, mens andre er mer grunnleggende og vedvarende.

En vanlig metafor er å se på verdiene som et kompass du navigerer etter, som gjør beslutninger og valg du står overfor enklere. Det synes jeg er en fin metafor.

Det jeg verdsetter, er det jeg styrer etter.

Så enkelt er det — men selvfølgelig ikke alltid mulig å få til i praksis selv om jeg prøver. Da må jeg kompromisse. Skal ikke gå nærmere inn på hvordan jeg gjør verdiprosesser her, bare si at for min egen del at jeg nok er blitt mer kompromissløs på mine personlige verdier med årene. Det er for eksempel derfor jeg i sin tid valgte å slutte i en fast jobb for å jobbe med dette. Men, altså treet: La oss ta en verdi som utvikling, som stadig vekk betyr mye for meg. På området jobb/karriere er situasjonen litt annerledes nå enn for noen måneder siden. Derfor må jeg se litt på hvordan jeg tar ut denne verdien her i det daglige: Det er kanskje ikke nå jeg skal sette i gang med et helt nytt sertifiseringsløp. Så hvordan kan jeg likevel ta hensyn til denne verdien i jobbhverdagen min fremover? I konkrete tiltak?

Kan ikke tenke meg noe freshere enn dette! Foto: Pexels

Step 2: Tegn et tre

Jeg liker å se det jeg planlegger visuelt for meg – derfor tegner jeg livet mitt opp som et tre. Hovedhensikten med treet er å få et overblikk. Jeg kaller det for et måltre (ikke noe jeg har funnet på), for jeg setter opp verdier, hovedmål og delmål så jeg får et overordnet bilde av det jeg skal fokusere på fremover. Tar ikke med alt i treet, men konsentrerer meg om det viktigste. Blir det for detaljert, mister jeg oversikten.

Verdiordene mine utgjør altså røttene, selve fundamentet som holder treet på plass i jorda. Tre til fem verdier som er viktige for meg nå. Ut fra røttene og stammen tegner jeg opp grenene, som utgjør de områdene/målene jeg ønsker å fokusere på det neste kvartalet/månedene. Konsentrerer meg om de viktigste hovedgrenene. Obs! Viktig å ikke tegne for mange av grener, for setter jeg opp for mange mål, blir det bare stress og gjør det vanskeligere å fokusere. Og, som nevnt: Jeg mister oversikten. Ut fra hovedgrenene tegner jeg fine, grønne blader som utgjør delmålene. De konkretiserer jeg så videre, men hver for seg.

LES OGSÅ: Aldri for sent å lære seg noe nytt!

Treet som metafor

Jeg elsker treet som et bilde på det jeg gjør. Treet er en velkjent metafor (noen vil si klisjè) for noe som vokser og gror, samtidig er det noe solid. Visste du at metaforer er en form for bildespråk som kommuniserer dypere med oss, til underbevisstheten? Derfor kan gode metaforer være kraftfulle for å få enda mer trøkk på endringsprosessene. Ønsker du å gå fra A til B, bruker jeg derfor metaforer helt bevisst. Spennende tema jeg gjerne kommer tilbake til. Men, altså treet: Jeg liker kontrasten med de lette, fleksible bladene som er festet til tjukkere, mer robuste grener som igjen henter sin kraft fra et solid fundament. Det er sånn jeg ønsker å stå i eget liv. Er sikkert ikke alene om å ønske det!

Når jeg er ferdig med å tegne treet, passer jeg på å ha det lett tilgjengelig. Ta der frem og se på det ofte. Hvor er jeg hen nå når det kommer til akkurat det grønne bladet, kan jeg sitte og reflektere. Du kan gjerne henge det opp på et lett synlig sted og dele det med andre. Da vil du kanskje føle at det blir enda mer forpliktende. Å se treet med alle grenene og bladene sine gir meg uansett en god følelse og blir en lysegrønn påminnelse i hverdagen. Jeg får overblikket. Jeg ser sammenhenger. Bladene og grenene har sitt utspring fra noe jeg synes er viktig.

Dette var opprinnelig et grønt blad: Oslo Maraton. Foto: Privat

Step 3: Ta action!

Når treet er ferdig, gjenstår det viktigste: Å handle. Gjøre. Do. Det kommer vi liksom ikke utenom. Da er det ofte at jeg lager en actionplan for hvert av bladene etter hvert som plukker jeg plukker dem ned — og så går jeg i gang! Og det blir faktisk enklere å skyve seg ut av startblokka når jeg visualiserer på den måten.

De grønne bladene på treet er jo noe jeg vil, og det er det aller beste utgangspunktet for å få til det jeg ønsker.

I endringsprosesser er det å sette seg attraktive mål helt avgjørende. Effektiv målsetting er i det hele tatt GULL, men tenker jeg stopper her! Det viktigste nå var å skaffe meg et overblikk sånn at jeg kan løpe bort til startstreken. Måltreet er på plass med fine, grønne blader — og jeg er klar.

Interessert i hvordan du effektivt kan lede deg selv? Mental trening tilbyr gode verktøy for nettopp det. Ta kontakt! Kundene mine er både privat— og bedriftskunder med ulike mål og drømmer. Men til syvende og sist ønsker de det samme: At treet skal vokse — om enn med forskjellige røtter, greiner, blader og tempo. Mental trening er for alle!

LES OGSÅ: Dypt savnet: Motivasjonen

Foto oppslagsbilde: @marikafoto/@soyoumedia