HISTORIER OG IDENTITET: I mitt redaktørliv jobbet jeg mye med historiefortelling. Presentert mennesker som hadde opplevd noe sterkt i livet sitt, kommet til et vendepunkt, erfart eller tenkt noe de ville dele. Historier fascinerer oss. Men hva med de historiene vi forteller om oss selv? De er jo de viktigste vi forteller. Som en psykolog sa på radioen her forleden: Disse små og store livshendelsene er med på å forme forståelsen av hvem vi er — vår identitet. Historier som kan bli til positive byggesteiner i livet vårt.

Storytelling er ikke bare et buzzord i reklamebransjen (til og med en klappstol har jo en story nå til dags), men er et ord som har betydning for hver enkelt av oss. Vi kan nemlig se på oss selv som egne redaktører som tolker og setter sammen biter av hendelser og erfaringer i livet vårt til små og store fortellinger om oss selv. Disse historiene sier noe om hvordan vi oppfatter oss selv og ønsker å bli oppfattet av andre. Samme hendelse blir til ulike historier alt etter hvem som opplever og tolker dem. Vi kan ha opplevd samme hendelse, du og jeg, men historien jeg forteller, er sannsynligvis annerledes enn din.

Hendelser kan bli til fortellinger om håp og fremtidstro og de kan bli til historier som begrenser oss.

Sett at du som liten blir kastet ut på dypt vann av foreldrene dine for å lære deg å svømme. For èn person kan hendelsen bli en positiv historie om hvorfor hun har utviklet en sterk entreprenørånd og liker å ta sjanser i livet sitt. For en annen kan hendelsen bli en skrekkens historie om hvorfor han hater vann eller har problemer med autoriteter. For en tredje person kan hendelsen bli helt utelatt fordi den tilsynelatende ikke har betydning.

Verdien av et positivt tankesett

Måten du tolker en situasjon her og nå på får betydning for hvordan du takler situasjoner i fremtiden, forteller den amerikanske psykologen Timothy D. Wilson i en sak på psykologisk.no. Negative historier kan bli til selvoppfyllende profetier. Enkelt sagt: Tolker du historien inn i et negativt tankesett, kan du ende i en negativ spiral av negative tanker, følelser og handlinger.

Tolker du historien inn i et positivt tankesett, åpner det for positive måter å se deg selv og verden på.

Interessant, synes jeg, for dette handler om hvilken innfallsvinkel vi på sett og vis velger. Wilson nevner et eksperiment med studenter på et universitet som hadde problemer i starten av et studieløp. De studentene som fikk presentert statistikk som viste at selv toppstudenter hadde problemer i starten, tolket situasjonen sin mer positivt og oppnådde bedre resultater enn de som ikke fikk presentert denne statistikken. De tolket de negative resultatene som et bevis på at de ikke var gode nok, noe som i sin tur førte til dårligere resultater. Et positivt mindset har altså ikke bare betydning for hvordan vi har det, men også for våre prestasjoner.

Hvordan er din historie?

I boken The Power of Meaning: Crafting a life That Matters (2017) peker den amerikanske forfatteren Emily Esfahani Smith særlig på betydningen av historiene vi forteller om oss selv. Ett av poengene hennes er at selv små justeringer av våre personlige historier har stor innflytelse på hvilken mening vi skaper i livene våre.

Vi kan ikke gjøre så mye med omstendighetene – blir vi kastet ut på dypt vann, så blir vi det.

Det er hvordan vi møter omstendighetene som avgjør om vi klarer å skape oss et positivt og meningsfullt liv.

Hvilke historier forteller du om deg selv? Bidrar de til å bygge deg opp eller til det motsatte? Poenget er at valget faktisk er ditt – du kan redigere historiene dine så de blir mer positive byggsteiner i livet ditt. Ikke at du skal fornekte alt det negative; vi er både våre positive og negative erfaringer. Likevel: Hvilke erfaringer ønsker du å ta med deg videre? Hva har du lært? Hva har gjort deg sterkere? Hvordan kan du bruke disse erfaringene positivt fremover? En øvelse du kan starte med er å bestemme deg for hvor du vil ha fokuset: På mulighetene eller begrensningene? På det du kan gjøre noe med eller det som er utenfor din kontroll? For å si det som Aksel Hennie sa det i et intervju på erlik.no: «De menneskene som irriterer seg minst og velger en positiv holdning til problemer, har det jævlig mye bedre.»

Jeg sier ikke at det nødvendigvis er gjort i en fei, derfor er det jo så bra at vi kan øve!

Se TedTalk-video med Emily Esfahani Smith her.

Mental trening tilbyr gode verktøy for å styrke ditt positive mindset. Ta kontakt om du ønsker å lære mer om dette. Mental trening er for alle!

Oppslagsbildet er tidligere publisert på Instagram og er tatt i det øyeblikket jeg har levert inn en eksamensoppgave. Da jeg kom meg opp av papirhaugen hadde jeg valget: Skulle det bli en historie om slit, forsakelse og mye nerver eller en historie om mestring, glede og nye innsikter? Det ble uansett en ny, verdifull erfaring som skapte nye muligheter i livet mitt.